Wybrane wyniki operacyjne Grupy Pepco za II kw roku obrotowego 2023

Po raz pierwszy w historii firmy, liczba nowych sklepów uruchomionych w tym kwartale w Europie Zachodniej, wliczając nasz setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej. To strategiczne osiągnięcie dla Grupy, a pozytywne reakcje klientów na naszą ofertę pokazują, że rynkiem docelowym jest dla nas cała Europa. Będziemy szukali możliwości do skorzystania z okazji do dalszego wzrostu w drugiej części roku, a nasze plany uruchomienia działalności w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie w drugiej połowie 2023 r. Spółka spodziewa się mniejszej intensywności w zakresie nowych otwarć sklepów w nadchodzących kwartałach i oczekuje uruchomienia łącznie co najmniej 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024, z wyłączeniem konwersji sklepów Wilko w Wielkiej Brytanii. Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 377 mln euro, rosnąc o 11 proc.

Jaka jest cena za Kalendarz książkowy na rok 2023/2024 w promocji?

Spółka tłumaczy, że spadek zysku wynika z inwestycji w sklepy, ekspansji i związanych z tym kosztów łańcucha dostaw wraz ze wzrostem inflacji i kosztów odsetkowych. – Skupiamy się również na działalności w Wielkiej Brytanii, która jest największym rynkiem Grupy. Naszą ambicją jest kontynuowanie znacznych postępów poczynionych przez zespół, w tym zapewnianie coraz lepszej oferty Poundlandu, co obejmuje wprowadzanie do sklepów asortymentu Ant IPO według liczb: Jest większy niż PKB Finlandii odzieży dostarczanej przez Pepco, a także szerokiej gamy produktów szybko zbywalnych (FMCG), cieszących się dużą popularnością wśród klientów. “Biorąc pod uwagę nasz wydłużony cykl zakupowy, w którym zakupy towarów po dzisiejszych cenach staną się widoczne w naszych wynikach finansowych za około 9-12 miesięcy, w roku obrotowym 2024 możemy spodziewać się dalszej poprawy marż brutto w kierunku poziomów sprzed pandemii” – napisano.

Trymestr trzeci – ostatnie tygodnie ciąży

W roku 2024 Grupa planuje otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach ale największa liczba dotyczyć będzie sieci Pepco. Spodziewamy się również poprawy marży brutto w trakcie roku, a nawet już teraz dostrzegamy zachęcające sygnały w tym zakresie. Grupa szczyci się wiodącą na rynku ofertą dla klientów, silnym bilansem i odporną na zawirowania strukturą przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co stanowi solidną podstawę do kontynuacji odnoszonych przez nią sukcesów w całej Biden próbuje zdobyć wiejskich wyborców Trump w Michigan Europie. Szanse biznesowe na naszych głównych rynkach są wciąż duże, dlatego zamierzamy je wykorzystywać w bardziej ukierunkowany sposób, kładąc większy nacisk na kapitały, zyski i wolne przepływy pieniężne, rozwijając w ten sposób naszą działalność zgodnie z założeniami naszej odnowionej strategii. „Pomimo trudnych warunków rynkowych, odnotowaliśmy kolejny rok strategicznego postępu i rekordowej sprzedaży w wysokości 5.649 mln euro w porównaniu z wyśrubowanymi już wynikami wypracowanymi rok wcześniej.

Pepco Group ofiarą ataku phishingowego. Straty przekracają 15 mln euro

  1. Konsumenci cenią sobie zarówno wygodę zakupów online, jak i możliwość sprawdzenia produktu w sklepie, co prowadzi do nowego trendu na produkty phygital, łączące fizyczne i cyfrowe doświadczenia zakupowe.
  2. Po raz pierwszy w historii firmy, liczba nowych sklepów uruchomionych w tym kwartale w Europie Zachodniej, wliczając nasz setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej.
  3. Anand Patel, Dyrektor Zarządzający Pepco ustąpił ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym i został zastąpiony przez Barry’ego Williamsa, dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego Poundland.
  4. Niedawno Dino przejęło większościowe udziały w internetowej drogerii eZebra.
  5. Pepco podało, że przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły o 22,8 proc.

Zawsze możesz zmienić zdanie i zmienić wybór zgody w dowolnym momencie. Na koniec grudnia sieć Pepco Group liczyła łącznie 4.832 sklepów. Grupa uruchomiła w I kwartale 203 nowe sklepy netto. Jak podano, ta liczba zawiera również jednorazowy przyrost w postaci konwersji 54 sklepów Wilko na sklepy Poundland w Wielkiej Brytanii. “Jestem zadowolony z faktu, że w I kwartale poprawiliśmy marżę brutto o 200 punktów bazowych rok do roku. Spodziewamy się, że ten pozytywny trend utrzyma się w roku obrotowym 2024, nie uwzględniając ewentualnego wpływu czynników zewnętrznych, które są poza naszą kontrolą, takich jak np. zakłócenia łańcuchów dostaw dotyczące całej branży” – powiedział Bond.

Pepco pokazało wyniki za I poł. 2022/23

Okres ciąży jest pod wieloma względami wyjątkowy. To nie tylko czas oczekiwania na narodziny dziecka, ale też etap ogromnych przemian w organizmie kobiety. Informacje w nim zawarte pozwalają śledzić bieżące zmiany i świadomie przygotować się do porodu i późniejszej opieki nad maluszkiem.

Jak podał bank, pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2023 r. W kwocie 1,63 mld zł rekomenduje się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Informację o wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2023.

Pepco Group planuje otworzyć w roku 2024 co najmniej 400 sklepów

Powyższe dane Grupy nie są poddawane audytowi za okres sześciu miesięcy, kończący się 31 marca 2023 r. W ramach tego, segment Pepco działa w oparciu o miesiąc kalendarzowy, z sześciomiesięcznym okresem kończącym się 31 marca 2023 r., a Grupa Poundland operuje w oparciu o tydzień handlowy, z 26-tygodniowym okresem kończącym się 26 marca 2023 r. Grupa utrzymuje solidny bilans z silnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i dostępem do ponad 400 mln euro płynności (z gotówki i kredytów). Ta baza, wraz z silnym kapitałem marki i udziałami w naszym głównym rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprawdzonym, rentownym modelem sklepów, daje nam stałą pewność w budowaniu wiodącego europejskiego sprzedawcy dyskontowego. Grupa podała, że niezależnie od słabszego niż oczekiwano wyniku finansowego, ma silny bilans oraz zapewnioną płynność poprzez dostęp do 400 mln euro w postaci gotówki i kredytów oraz generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W Pepco znajdziesz olbrzymi wybór świątecznych światełek.

Liczba sklepów w roku obrotowym 2023 została skorygowana ze względu na sklepy Dealz Spain, które są przekształcane w sklepy Pepco. Na koniec roku obrotowego 2022 funkcjonowało 57 sklepów pod marką Deal Spain ujętych w ramach Grupy Poundland, są one obecnie ujęte w podstawie otwierającej rok obrotowy 2023 w ramach segmentu Pepco; wliczone w to jest 15 sklepów przekształconych w roku obrotowym 2022, 31 w 2023 z 11 będącymi w trakcie prac. Przekształcone sklepy są traktowane jako porównywalne (LFL) ze sklepami Pepco. Jakkolwiek sytuacja konsumentów pozostaje trudna z uwagi na kwestie inflacyjne, nasza strategia bycia liderem cenowym daje nam silne przekonanie co do naszych możliwości zdobywania klientów i powiększania udziału w rynku. W trakcie ostatniego kwartału poprawiliśmy oba te wskaźniki . Pozostajemy pewni co do osiągnięcia założonego całorocznego celu odnośnie wyniku EBITDA, a także co do zakładanej liczby otwarć nowych sklepów.

Jeśli przejdziesz do kategorii Dom i Ogród, wyświetlą Ci się inne marki z podobną ofertą do sklepów Pepco. W dniu dzisiejszym nie zaplanowano telekonferencji, ponieważ Grupa organizuje Dzień Rynków Kapitałowych (CMD) w Warszawie w dniach października 2023 r., którego gospodarzami będą Andy Bond (Prezes Zarządu), Neil Galloway (Dyrektor Finansowy) oraz inni kluczowi członkowie kierownictwa wyższego szczebla. Wydarzenie będzie obejmowało także wizyty w sklepach Pepco i Dealz w godzinach popołudniowych 17 października oraz prezentacje kierownictwa w godzinach porannych 18 października, która będzie poświęcona zaprezentowaniu wybranych elementów strategii. CMD jest wydarzeniem skierowanym dla analityków i inwestorów, wymagającym wcześniejszego zaproszenia. Nagranie z CMD będzie dostępne na stronie internetowej Grupy po jego zakończeniu.

Łączna powierzchnia nowoczesnych obiektów handlowych w Polsce wynosi 14,12 mln mkw., z czego 27 proc. Duże centra handlowe są coraz częściej poddawane rewitalizacjom i rebrandingowi, a na polskim rynku pojawiają się nowe marki. Masz 30-dniowe prawo do zwrotu towaru w dowolnym sklepie na terenie kraju. W Pepco znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w niskich cenach. PAP MediaRoom to należący do Polskiej Agencji Prasowej portal udostępniający dziennikarzom i redakcjom komunikaty i informacje prasowe, jak również treści redakcyjne, opracowane przez PAP w ramach projektów finansowanych przez instytucje i korporacje.

Spadek przychodów LFL Pepco Group wyniósł w I kwartale 2,3 proc. Przychody sieci Pepco w ujęciu LFL spadły o 3,7 proc. Sprzedaż LFL Grupy Poundland wzrosła o 0,9 proc., a Dealz zanotował spadek LFL o 4,6 proc. Grupa podała, że w I kwartale marża brutto odbiła, ze wzrostem o 200 pkt.

Zakłada się, że przekształcone sklepy to sklepy w bazie Pepco w ujęciu LFL. Wzrost przychodów jest raportowany w oparciu o założenie stałego kursu walutowego, wykorzystując zeszłoroczny kurs w przypadku roku obecnego i ubiegłego. Dane finansowe Grupy zostały sporządzone na podstawie danych niezbadanych przez biegłego rewidenta za okres dwunastu miesięcy (cały rok) oraz ostatnich trzech miesięcy (IV kwartał), zakończony 30 września 2023 r. W tym kontekście Pepco prezentuje wyniki w oparciu o miesiące kalendarzowe w ramach okresu trzech Klucz tajny udane Forex Trading-systemy w skrócie miesięcy zakończonego 30 września 2023 r., natomiast Grupa Poundland wykazywała wyniki w oparciu o tygodnie handlowe i 14-tygodniowy okres zakończony 1 października 2023 r., odnotowując 53. W ten sposób zamierzamy poprawić rentowność i zdolność do generowania gotówki w naszej ugruntowanej działalności oraz zapewnić bardziej zrównoważony wzrost. Dzięki wiodącej na rynku ofercie dla klientów, silnemu bilansowi i zdrowemu przepływowi kapitału, Grupa jest dobrze przygotowana na osiąganie sukces w przyszłości, w całej Europie”.

Grupa poinformowała, że znajduje się na dobrej drodze do otwarcia co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym. Wyniki handlowe Grupy w I półroczu pozostają pozytywne, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych. Ten wyniki został osiągnięty mimo trudnych warunków, wpływających na zmiany w zachowaniu konsumentów, szczególnie w odpowiedzi na wysoką inflację w Europie Środkowej. To podkreśla, bardziej niż kiedykolwiek, znaczenie oferowania naszym klientom towarów o najwyższej wartości, dzięki czemu możliwe jest osiąganie wyników lepszych niż cały rynek. Dino to polska sieć supermarketów, która zaczęła działalność w 1999 roku.

“Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych” – napisano. Liczba otwartych sklepów w roku obrotowym 2023 została skorygowana, aby uwzględnić sklepy Dealz w Hiszpanii, które są przekształcane w placówki Pepco. Na koniec roku obrotowego 2022 w skład Grupy Poundland wchodziło 57 sklepów Dealz w Hiszpanii, które są obecnie uwzględnione w bazie Pepco na początek roku obrotowego 2023; liczba ta obejmuje 15 sklepów przekształconych w roku obrotowym 2022 i 42 w roku obrotowym 2023.

Przychody LFL sieci Pepco spadły o 3,7 proc., przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku, kiedy to sprzedaż LFL wzrosła o 20 proc. Przychody LFL Poundland zwiększyły się o 0,9 proc. Przy silnym wzroście w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wsparte silnym popytem na produkty szybkozbywalne, przy słabszych wynikach sprzedaży odzieży. Z uwagi na zaplanowane zmniejszenie dostępności produktów codziennego użytku, w ramach przygotowań do zmiany oferty w tej kategorii na towary dostarczane przez Pepco.

Spółka podała, że jej przychody wzrosły o 17,7 proc. R/r przy założeniu stałych kursów walutowych oraz o 17,1 proc. I według tłumaczeń spółki wynika to z inwestycji w sklepy, ekspansji i związanych z tym kosztów łańcucha dostaw wraz ze wzrostem inflacji i kosztów odsetkowych. Grupa poinformowała, że planuje otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach w roku obrotowym 2024. – Nadal będziemy się ściśle koncentrować na zyskach przy rozwijaniu działalności, utrzymując mocne wyniki, w celu realizacji naszej strategii. To podstawowe założenie, wraz z silną marki oraz mocnym udziale w kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a także przy sprawdzonemu, zyskownym modelu prowadzenia sklepów, daje na przekonanie co do możliwości budowania wiodącej Europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych – dodała spółka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *