Miesięczne vacatio legis dla przedsiębiorców projekt zmian

Prawnicy cały czas podkreślają również, że jakość stanowionego prawa pozostawia wiele do życzenia. I przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z szybkim tempem, ale też nieustannymi wątpliwościami interpretacyjnymi. Prawnicy oceniają też, że pierwotna propozycja Darwinex Broker: Recenzja brokera resortu generalnie była dużo korzystniejsza. I, zakładając, że faktycznie byłaby stosowana w praktyce, rzeczywiście mogłaby zmienić sytuację na lepsze. Bo obecnie przedsiębiorcy gubią się w gąszczu nowelizacji, często „ukrytych” w niespodziewanych ustawach.

Hierarchia aktów prawnych – w Polsce, znaczenie, na czym polega? – WOS

Jednak podczas opiniowania pojawiły się wątpliwości co do konstrukcji przepisu. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, który został właśnie skierowany do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Istnieje więc szansa, że zostanie przyjęty jeszcze przed końcem kadencji Sejmu. Projekt był wcześniej szeroko konsultowany, a zgłoszone stanowiska przyczyniły się do stworzenia nowej wersji tekstu.

Od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy NIS2?

W przypadku pojazdów wyposażonych w technologię KeyLess popularną metodą kradzieży jest ta „na walizkę”. Z tego artykułu dowiesz się, na czym ona polega i jak skutecznie zabezpieczyć przed taką kradzieżą swój samochód. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył blisko 240 tys. Zł kary na firmę gastronomiczną Zbyt dużo zapasów może zaszkodzić Twojej firmie – 10 wskazówek z Kolbuszowej (województwo podkarpackie), której pracownik zgubił pendrive z danymi osobowymi. Zgodnie z dyrektywą obowiązek raportowania incydentów wymaga ich wykrycia i dokładnej oceny, a te możliwe są jedynie pod warunkiem zidentyfikowania kluczowych obszarów i zasobów sieciowych należących do organizacji.

Zasada demokratycznego państwa prawnego

W tym miejscu warto przypomnieć, że w wersji projektu z 12 lipca 2023 r. Vacatio legis miało być, co do zasady dwumiesięczne, z pewnymi wyjątkami, gdy przepisy miały zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia. To podstawowe wnioski z raportu opracowanego przez firmę Grant Thornton „Zwolnij, szkoda firm”.

Wyciekły dokumenty z inwigilacji. Minister kultury jako “szara eminencja” Orlenu

Polscy przedsiębiorcy nabrali pewności siebie i przekonania, że mogą też zawalczyć o inne rynki niż tylko o polski rynek. Niektórzy z nich osiągnęli już odpowiednią skalę i wychodzą poza granicę Polski. Ale wciąż jest to poniżej potencjału i tego, co potrzebujemy, a potrzebujemy silniejszych marek i większej innowacyjności – ocenia Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao. Prokuratura Okręgowa w Łodzi będzie prowadzić śledztwo w sprawie ukrywania akt nadzoru nad postępowaniem w sprawie ojca byłego ministra sprawiedliwości ujawnionych podczas przeszukania domu Zbigniewa Ziobry.

Organy podatkowe nie mogą już wymierzać automatycznie dodatkowego zobowiązania w VAT. Jego wysokość muszą dostosować do „przewinienia” podatnika. Zmiana jest efektem orzeczenia TSUE, ale nastąpiła dopiero po dwóch latach od opublikowania wyroku. Według ekspertów, w tym czasie skarbówka nie powinna w ogóle stosować sankcji w stosunku do podatników, którzy nie byli oszustami i nie działali w złej wierze.

Art. 243. – [Vacatio legis] – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem vacationis legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie. – po prawie trzyletnim przestoju – przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o odblokowaniu funduszy europejskich dla Polski. To w sumie 137 mld euro, czyli około 600 mld zł, z polityki spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy (59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji oraz 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek). Długo wyczekiwany napływ środków unijnych ma zapewnić polskiej gospodarce impuls rozwojowy i spowodować boom w inwestycjach infrastrukturalnych, na co liczą m.in. Przedsiębiorcy obawiają się jednak, że – po trzech ostatnich latach naznaczonych brakiem kontraktów i pogarszającą się sytuacją finansową – mogą się pojawić problemy z kumulacją nowych zamówień i zrealizowaniem ich wszystkich w założonym terminie. Zwłaszcza że w przypadku KPO czas na wydatkowanie większości środków upływa w 2026 roku.

  1. W związku z tym nowa legislacja rozszerza katalog podmiotów objętych dodatkowymi obowiązkami z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  2. Na zbyt krótkie vacatio legis zwraca uwagę sam Rzecznik Praw Obywatelskich.
  3. Tak więc w sytuacji, gdy początkiem obowiązywania norm byłby dzień po upublicznieniu ustawy praktycznie nikt nie miałby szans na wdrożenie przepisów.
  4. Długo wyczekiwany napływ środków unijnych ma zapewnić polskiej gospodarce impuls rozwojowy i spowodować boom w inwestycjach infrastrukturalnych, na co liczą m.in.

Na wstępie należy określić, które zasoby, systemy i infrastruktura informatyczna zostaną poddane kontroli. Typowy akt normatywny zawiera tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy nowelizujące, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepisy końcowe[1]. Wiemy, jak cenny jest Twój czas – zajmiemy Ci tylko chwilę.

Warto wiedzieć, że okres 14 dni nie jest zawsze obowiązujący. W ustawie mogą się znaleźć przepisy, które mówią o tym, kiedy przepisy ustawy wchodzą w życie. Wobec tego może to trwać na przykład miesiąc, Forex MMSIS wa – najlepsze rozwiązania dla handlowców na Ukrainie a nawet teoretycznie pół roku. Wydawać by się mogło, że to wystarczający czas na dostosowanie się do nowego prawa. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne wchodzą w życie prawie od razu.

– następowała w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. W 2021 roku na 355 rozporządzeń, które miały charakter gospodarczy, aż 178 nie dawało przedsiębiorcom ani jednego dnia na analizę i dostosowanie. 10 lat temu rozporządzeń pomijających vacatio legis było jedynie 23 proc. Rozporządzeń z przynajmniej 30-dniowym okresem od opublikowania do wejścia w życie było w 2021 roku tylko 14 z 355, a takich z przynajmniej 90-dniowym vacatio legis zaledwie cztery. Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy, oczekiwanie prawo) to określenie czasu upływającego między datą ogłoszenia aktu prawnego lub normatywnego, a datą jego wejścia w życie.

Makowski wskazuje na przepisy dotyczące wymogu konsultowania projektowanych procedur ze związkami zawodowymi na poziomie zakładowym. – Przy ich złej woli może być problem z wdrożeniem procedur na czas a osoby za to odpowiedzialne będą mogły zostać za to ukarane – podkreśla. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Systemy do zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko zwiększają efektywność pracy zespołów HR, ale także wspomagają rozwój pracowników poprzez planowanie szkoleń i wzmacnianie zaangażowania, co zapobiega nadmiernej rotacji. Ponadto oferowana przez nie samoobsługa pracownicza oszczędza czas, a automatyzacja części procesów administracyjnych zmniejsza koszty prowadzenia biznesu.

Ponadto w programie Pierwsze Mieszkanie mogą partycypować tylko te banki komercyjne, które mają podpisaną umowę z BGK. Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu. Urząd Zamówień Publicznych – w komunikacie dotyczącym priorytetów działań urzędu na 2024 rok – zapowiedział już kontynuację rozpoczętego w ub.r.

Najkrótsze vacatio legis dotyczyło w ubiegłym roku rolnictwa i przetwórstwa żywności, czyli regulacje dotyczące np. Warunków hodowli zwierząt, warunków sanitarnych przetwórstwa żywności, sposobu uprawy roślin czy regulacje związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusów wśród zwierząt. Ustawy regulujące ten obszar wchodziły w życie średnio po 20,5 dnia od ogłoszenia. Tylko nieznacznie więcej czasu dawały przedsiębiorcom ustawy podatkowe (22,6 dnia) oraz dotyczące pracy i ubezpieczeń społecznych (26,9 dnia). Najlepiej pod tym względem wypadały ustawy regulujące obszar budownictwa i nieruchomości. Biorąc jednak pod uwagę długoterminowy charakter projektów budowlanych realizowanych przez przedsiębiorców, skalkulowanych często na wiele lat, wydaje się, że trzy miesięczne vacatio legis w tym obszarze również należy ocenić jako zbyt krótkie.

– Niestabilne środowisko podatkowe wzbudza wątpliwości, jak planować kolejne inwestycje, bo te wiążą się zazwyczaj z dodatkowymi utrudnieniami, a przecież tylko one zapewniają dalszy rozwój – komentuje Jan Koliński, prezes Colian-Biznes. Ważnym punktem jest weryfikacja poziomu kontroli poszczególnych zasobów oraz upewnienie się, że dane są właściwie chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Warto w tym celu skorzystać z odpowiednio skonfigurowanego systemu klasy NAC. Za co bezpośrednio odpowiedzialne będą organy zarządcze firm. — Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w rozporządzeniach, które również mają często silny, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw — mówi Grzegorz Szysz. To kompleksowy system webowy łączący instytucje finansowe bankowe i pozabankowe z klientami indywidualnymi.

Regulacja dotycząca vacatio legis jest zawarta w Ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z 2000 roku. Autorzy raportu postulują wydłużenie tego okresu do roku po zmianach szczególnie istotnych (które wymagają poważnych przygotowań). Krótsze niż sześć miesięcy vacatio legis mogłoby dotyczyć jedynie zmian na korzyść przedsiębiorców oraz koniecznych do bezzwłocznego wprowadzenia z punktu widzenia interesów państwa. Przy spełnieniu tych warunków można by zachować 1 stycznia jako moment wejścia w życie większości regulacji gospodarczych. Z początkiem 2023 roku weszła w życie unijna dyrektywa NIS 2, wprowadzająca kolejne zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy projekt ustawy transponującej prawo unijne przedstawiony przez rząd Donalda Tuska. Do Sejmu ma on trafić w pierwszym kwartale tego roku – piszą dr Anna Hlebicka-Józefowicz i Gniewomir Wycichowski-Kuchta. – Prawodawca powinien dać przedsiębiorcom rozsądny czas na wprowadzenie koniecznych zmian, skoro liczy na wpływy podatkowe od firm czy utrzymanie miejsc pracy – mówi Grzegorz Maślanko, radca prawny i partner w Grant Thornton. – Dlatego promujemy – jako zasadę – półroczne vacatio legis dla aktów prawnych wprowadzających regulacje ingerujące w działalność przedsiębiorców – dodaje. Ponaddwukrotnie w ciągu dekady wzrosła liczba aktów prawnych, których vacatio legis wynosi 14 lub mniej dni.

Mimo że Polska staje się krajem coraz lepiej przystosowanym do podróży elektrykami, a infrastruktura ładowania powoli, ale konsekwentnie dogania zachodnie standardy, to Polakom wciąż trudno zmienić podejście do elektromobilności. Jednak kierowcy, którzy postanowili przesiąść się na auta na prąd, przyznają, że są zadowoleni z tej decyzji. W przeciwieństwie do swego słynnego, bolszewickiego poprzednika, ten Feliks Edmundowicz zginął w Ukrainie.

Zgodnie z Konstytucją RP w Polsce obowiązują zasady demokratycznego państwa prawnego. Przykładowo – gdy wprowadzano świadczenie 500 plus, vacatio legis było czasem, w którym Ośrodki Pomocy Społecznej miały się przygotować do przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty nowego świadczenia. Ustawa ma wejść w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast podmioty prawne, RPO oraz organy publiczne będą zobowiązane wdrożyć właściwe kanały zgłoszeń w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Chodzi o rządowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (nr UC 1), który opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a wcześniej jego założenia pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało szybką ścieżkę prac, czyli procedowanie projektu jako pilnego, bez uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, czym zaskoczyło wielu, o czym pisaliśmy w Prawo.pl.

Wprowadzenie drugiej dyrektywy cyberbezpieczeństwa oznacza spore wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw, dla których w Polsce obowiązywać będzie nowe prawodawstwo. Warto już dziś szczegółowo przeanalizować posiadaną infrastrukturę oraz zasoby sieciowe, by upewnić się, że zabezpieczenia spełniają wymogi NIS2 lub wdrożyć narzędzia, które pozwolą dopasować standard cyberbezpieczeństwa organizacji do nowych wymogów. Wątpliwości budzą akty, przypominające formą akty normatywne, jednak nie formułujące norm generalnych i abstrakcyjnych, a wywołujące skutki doniosłe dla systemu prawa, np.

Dotyczący prac domowych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych trafił pod koniec stycznia do konsultacji publicznych. Częste i radykalne zmiany przepisów prawa podatkowego nie służą poczuciu bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców, dla których kluczowa jest przewidywalność. Ustawa zaś, w myśl art. 63 projektu, miałaby wejść w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia. Wspomina się o tym już w podręcznikach wiedzy o społeczeństwie w podstawówce. Ten łaciński termin jest tłumaczony przeważnie jako leżakowanie prawa, chociaż osobiście bardziej wolę określenie próżnowanie praca.

Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. Dlatego resort rozwoju zadecydował, że w przypadku prawa wpływającego na przedsiębiorców, zasadą ma być miesięczne vacatio legis – po to, by umożliwić zapoznanie się ze zmianami w prawie w rozsądnym terminie. Magdaleny Świtajskiej, podobne problemy dotyczą organów administracji publicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety nie jest to obwarowane żadnymi innymi warunkami, co jest bardzo często wykorzystywane do zaspokajania bieżących potrzeb politycznych.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *