Tak będą wyglądały pensje w 2025 roku Najnowsza prognoza

Ostatnie dostępne dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw (z wyłączeniem mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób) dotyczą marca – przekroczyło wtedy 7,5 tys. W pierwszym kwartale natomiast było to nieco ponad zł. Nie znamy jeszcze wyników dla całej gospodarki, które zwykle są nieco niższe – ostatnie dostępne dotyczą czwartego kwartału 2022 r.

Minimalna stawka godzinowa od lipca 2024 – ile będzie wynosiła?

Inflacja bazowa, pokazująca, jak zmieniają się ceny, na które w największym stopniu wpływa polityka monetarna NBP (nie należą do nich ceny paliw i żywności) utrzymuje się znacznie powyżej akceptowalnego poziomu. Kwiecień niewiele w tym przypadku zmienił. Według szacunków ekonomistów inflacja bazowa utrzymała się bowiem na poziomie przekraczającym 12 proc. (wobec celu inflacyjnego NBP, przypomnijmy, wynoszącego zaledwie 2,5 proc.). Maląg podkreśliła, że w czwartek została podjęta ważna decyzja związana z rynkiem pracy i godnością Polaków.

Wynagrodzenie minimalne 2024 – jaka kwota netto dla pracowników?

  1. Do niedawna płaca minimalna w Polsce rosła niespiesznie.
  2. Wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych.
  3. Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada Dialogu Społecznego w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te w drodze rozporządzenia ustala do 15 września Rada Ministrów.
  4. Odpowiednio 27,80 zł (wzrost o 4,30 zł w porównaniu z drugim półroczem 2023 r.) i 28,20 zł (wzrost o 4,70 zł).
  5. Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie.

Więcej owoców w dżemie, oznakowania na sokach i skład, mniej cukru oraz kraj pochodzenia miodu – to nowe wyzwania dla przedsiębiorców w całej UE. Uregulowano nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Polityka prywatności produktów, które mają ulepszyć ochronę konsumentów i dostosować ją do nowych wyzwań, takich jak zielona i cyfrowa transformacja. Przedsiębiorcy nie są pocieszeni, czekają ich duże zmiany.

Ponad 100 tys. wypełnionych ankiet badania PASAT IKP od początku roku

Nie należy również wykluczać ewentualności podniesienia najniższej krajowej do wyższego poziomu. Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. – To właśnie inflacja bazowa jest dziś głównym problemem – wtóruje Monika Kurtek. – W nadchodzących miesiącach pozostanie wysoka, mam nadzieję, że nie będzie już przyspieszała – mówi ekonomistka Banku Pocztowego. Premier mówił też o emeryturach stażowych, które mają przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn. “Kolejny wielki punkt naszego programu społecznego – emerytury stażowe. To wielka przełomowa zmiana w szczególności dla tych wszystkich, którzy pracowali najciężej i najdłużej” – powiedział Morawiecki.

Wyższa płaca minimalna to podwyżka składek dla nowych przedsiębiorców

Więcej na ten temat w artykule ,,Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku? Tak znaczący wzrost płacy minimalnej wynika w znacznej mierze z mechanizmu tzw. Wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje inflację prognozowaną w przeszłości z faktycznie odnotowanymi jej wartościami. Obecnie weryfikowane są prognozy na rok 2022. W budżecie państwa na ten rok rząd założył, że inflacja wyniesie średniorocznie 3,3%.

Mieszkania w Polsce tanie już były. Wzrost cen mieszkań wyniesie 14 proc.

Do niedawna płaca minimalna w Polsce rosła niespiesznie. Próg tysiąca złotych brutto przekroczyła dopiero 15 lat temu, w naznaczonym kryzysem roku 2008 – wzrosła wtedy o 190 Aktualizacja rynku – Marzec 18 – Boe Move BOJ Stay Put – Zapasy Rents and Oil Bounce zł – z 936 zł do zł (brutto), co oznaczało skok o z górą jedną piątą. Podobnego wyczynu najniższa płaca dokonała w 2023 r., choć w tym przypadku, by wzrosła o 19,6 proc.

Od tego, czy zleceniobiorca jest zatrudniony u innego pracodawcy, czy skończył 26 lat, czy opłaca ubezpieczenie chorobowe. Według rachunków serwisu Infor, po odjęciu powyższych składników od kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia, pozostanie FBS Review-broker Forex, który rozwija się na rynkach wschodnich suma netto 3261,53 zł. To już drugi spadek inflacji od lutego, gdy wspięła się do rekordowych 18,4 proc. (w marcu nieznacznie przekroczyła 16 proc.). Na razie jednak inflacja hamuje, i to nieco mocniej, niż wskazywały prognozy rynkowe.

Wiadomo już, jaka będzie nowa pensja minimalna od 2025 roku. Dziennik Gazeta Prawna wskazuje, że od 1 stycznia  minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć o 8,1 proc. W 2024 roku minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie od 1 stycznia 2024 roku 27,70 zł (około 25 zł netto) oraz od 1 lipca 2024 roku 28,10 zł (około 26 zł netto) …

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto. Oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. – To kolejna bezprecedensowa podwyżka płacy minimalnej. Może oznaczać spore kłopoty na rynku pracy, bo firmy, zwłaszcza małe i średnie, nie poradzą sobie z presją płacową, a dodatkowo impuls inflacyjny może doprowadzić do jeszcze większych problemów gospodarki i negatywnie odbić się na  poziomie zatrudnienia. Dlatego potrzebna jest pilna debata nad zmianą mechanizmu jej ustalania – przekonuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W Polsce, w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost płacy minimalnej. W latach 2015 – 2022 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 1850 zł (105%) z 1750 zł w 2015 r. W tym samym czasie  wynagrodzenie przeciętne w gospodarce narodowej wzrosło niewiele ponad połowę wzrostu minimalnego. Relacja do wynagrodzenia przeciętnego (tzw. współczynnik Katiza) będzie wynosić prawdopodobnie w 2023 ponad 51%. Obliczenia Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazują, że wymagany ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, a minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia i wykonywania usług. Nie wynika z podzielenia miesięcznej kwoty wynagrodzenia minimalnego dla osób zatrudnonych na umowie o pracę na ilość przepracowanych godzin. Wynagrodzenie minimalne to ustalona przepisami prawa najniższa kwota, jaką pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę.

Nie należy się też spodziewać, by dokonywano ich bez sprzeciwu związków zawodowych, z których zdaniem szczególnie liczy się rządząca koalicja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. Okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i wpłynąć do Sejmu w III kwartale 2024 r. Czekają nas nie małe zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w 2024 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego właśnie propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Już niebawem będą więc znane wstępne propozycje. Również będą obowiązywały stawki od 1 stycznia i podwyżka od 1 lipca.

W tym celu będą musiały wybrać co najmniej jedną orientacyjną wartość referencyjną na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym (np. 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto). Ponadto, państwa członkowskie powinny uwzględnić szereg kryteriów, w tym siłę nabywczą minimum płacowego, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, a także tempo wzrostu płac brutto na tle tempa zmian wydajności pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę to wysokość świadczenia, które przysługuje osobie, która posiada status pracownika i jest zatrudniona w oparciu np. O umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Otrzymywało ok. 3,6 mln osób, a więc o 20 proc. Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – zł, jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r., przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. Lipcowa podwyżka jest już drugim wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2024 roku. Po podniesieniu wyniesie ono 4300 zł brutto, co oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 lipca 2023 roku.

Jednak od pierwszego lipca kwota ma zostać ponownie podniesiona do 4300 zł brutto, co oznacza 28,10 zł brutto za godzinę pracy. Możemy być praktycznie pewni, że w 2025 roku płaca minimalna zostanie podniesiona już tylko raz. Według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników. Niestety, biorąc pod uwagę dane z innych państw należących do Unii Europejskiej, wskaźnik ten jest dosyć wysoki. Według Eurofound minimalne wynagrodzenie pobiera przeciętnie co dziesiąty pracownik zatrudniony na terenie Wspólnoty. Przypomnijmy, że płaca minimalna w 2024 roku znacząco wzrośnie.

Jak podaje gazeta, przeciętna płaca ma w 2024 roku wzrosnąć o 12,3 proc., a w 2025 roku o 9,8 proc. W efekcie, w 2027 roku przeciętne wynagrodzenie powinno wynieść 9322 zł brutto. W uzasadnieniu do tak wysokiej podwyżki płacy minimalnej rząd odwołuje się do danych z gospodarki.

Pracownicy w przyszłym roku mogą liczyć na podwójną podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4.300 zł … Pracownik osiągający minimalną płacę za pracę na pełen etat w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 3 261,28 zł. Pracownik osiągający minimalną płacę za pracę na pełen etat w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 3221,75 zł. W artykule Minimalna składka zdrowotna sygnalizowaliśmy, że podwyżka najniższego wynagrodzenia za pracę niesie za sobą również inne konsekwencje, aniżeli podniesienie płacy. Powyższe świadczenie, podobnie jak wynagrodzenie minimalne, wzrosną od 1 lipca 2024 roku, bo są uzależnione od jego wysokości.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *